Mindeord om Uffe Ellemann-Jensen

Published on

Tidligere udenrigsminister, æresformand og formand for Det Udenrigspolitiske Selskab fra 1993 til 2011, Uffe Ellemann-Jensen, er gået bort efter længere tids sygdom. Vores tanker går til hans hustru, Alice, hans fire børn og de ti børnebørn. Vi har her samlet en række af Uffe Ellemann-Jensens mindeværdige optrædener i Selskabet.

Uffe Ellemann-Jensens skarpe vid, geopolitiske næse og mod fik betydning langt ud over Danmarks grænser, ikke mindst for de baltiske befolkninger og disse staters uafhængighed. I det seneste døgn har en række baltiske ledere samt andre østeuropæiske stemmer udtrykt deres respekt for den tidligere danske udenrigsminister.

“Jeg er dybt bedrøvet over tabet af Estlands bedste ven, indehaver af Terra Marianas kors, Uffe Ellemann-Jensen. Vi vil altid mindes hans ekstraordinære overbevisning om og forpligtelse til genetableringen af Estlands uafhængighed og tilbagevenden til Europa. Hvil i fred, kære ven,” Alar Karis, Estlands præsident.

 

“Jeg sender mine dybe kondolencer til familien, kolleger og venner i tabet af Uffe Ellemann-Jensen. Han var en sand statsmand i Danmark og Europa og visionær i sin støtte til de baltiske stater, da vi genvandt vores selvstændighed. Må hans værdier og mål leve videre i Østersøregionen!” Egils Levits, Letlands præsident.

 

“Uffe Ellemann-Jensen, legendarisk statsmand og en ven af Litauen vil blive meget savnet. Som udenrigsminister for Danmark i begyndelsen af 1990’erne spillede han en stor rolle i forhold til at sætte Litauens genoprettede stat på den europæiske dagsorden. Min dybeste medfølelse til hans familie og kære.” Viktorija Cmilyte-Nielsen, formand for det litauske parlament.

 

“I aftes mistede Europa en af sine store politikere – den tidligere danske udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, der utrætteligt kæmpede for baltisk frihed. Han grundlagde Silba – Initiative for Dialogue & Democracy, som har støttet hundredvis af hviderussere. Jeg sender min dybeste medfølelse til hans familie.” Den belarussiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaja.

Uffe i Selskabet

Uffe Ellemann-Jensens indsats i Selskabet var også enestående.

Han stillede altid op. Senest den 6. maj i år holdt Det Udenrigspolitiske Selskab sammen med FN-forbundet og Helsinki Komitéen en konference i anledning af 30-året for opløsningen af Sovjetunionen.

I den forbindelse præsenterede en veloplagt Uffe Ellemann-Jensen hele forløbet, da Danmark gik foran og sammen med Island genoptog de diplomatiske forbindelser med de baltiske stater efter næsten 50 års besættelse. Især lagde han vægt på den rolle, som en lille stat kan spille i modsætning til de store, hvis man forstår, som Uffe Ellemann-Jensen om nogen gjorde, at udnytte ”windows of opportunity”

I forbindelse med Selskabets 75 års jubilæum var Uffe Ellemann-Jensen i samtale med bestyrelsesmedlem i Selskabet og Politikens internationale redaktør, Michael Jarlner, i FN byen. 

Uffes opbakning til den tyske genforening sikrede et historisk godt forhold til vores nærmeste nabo mod syd. Det talte Uffe blandt andet om i vores webinar om den politiske proces, der førte frem til den tyske genforening i 1990.

I to år var Uffe en vigtig del af Det Udenrigspolitiske Selskabs tv-udsendelse Mogens og Uffe om Verden på DK4, hvor der ikke kun blev trukket på hans skarpe geopolitiske analyser, men også hans oplevelser med alverdens statsledere på vigtige tidspunkter i de elleve år, han var udenrigsminister.

Uffe var en af landets skarpeste udenrigspolitiske analytikere, og som udenrigsmister kunne han også handle på det. Hans maksime eller udenrigspolitiske doktrin var, at små stater nogle gange kan gå forrest og påvirke de store til at tage de endelige afgørende skridt, hvis landet forstår at udnytte de muligheder, som historien byder. Ligeledes skulle Danmark aktivt engagere sig og være nyttig i de internationale organisationer, som vi er en del af, for at medvirke til at skabe en orden, som baserer sig på principper, regler og forpligtende samarbejde.

I en podcast-serie om Danmarks mest signifikante udenrigsministre forklarer Uffe den doktrin, der vejledte ham i hans udenrigspolitik og siden har inspireret danske udenrigsministre, der kom efter ham.

Hvad der er mindre kendt, er Uffe og Danmarks diplomatiske indsats i forbindelse med ophævelsen af apartheid i Sydafrika og den fredelige overgang til demokrati. I marts udkom ambassadør Peter Brückner med bogen i Diplomati til Tiden – Danmark i Sydafrikas forhandlede revolution, der blandt andet beskriver Uffes engagement. I den udtaler Uffe Ellemann Jensen:

“Det var lettere at føre udenrigspolitik dengang. Nogle vil måske sige, at vort initiativ i forhold til Sydafrika var præget af et vist overmod. Overordnet drejede det sig om at varetage danske interesser, herunder at etablere kontakter med de forventede nye magthavere. At vi derudover kunne bidrage til den demokratiske udvikling, var en yderligere gevinst. Som et lille land har Danmark den fordel, at vi ofte kan flyve under radaren og – kombineret med stor smidighed i vore beslutningsprocesser – tage initiativer, som større lande, ofte belastet af en tung fortid, ikke er i stand til.”

Æret være Uffe Ellemann-Jensens minde.

Categories: Nyheder