Medarbejdere

Charlotte Flindt Pedersen
Direktør

Charlotte Flindt Pedersen er Selskabets direktør. Hun er cand.mag. i østeuropastudier og samfundsfag med speciale i minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Hun udgav i 1990 bogen ”Eksperimentet – billeder fra Sovjetunionen”. Hun har en lang karriere bag sig på Institut for Menneskerettigheder, hvor hun i 17 år arbejdede med internationale menneskerettigheder. På Instituttet var hun ansvarlig for arbejde i Baltikum, Centralasien, Ukraine, Hviderusland og Serbien, med blandt andet reformer af politi og retsvæsen på Balkan efter krigen, samt som leder af det internationale civilsamfundssamarbejde. Fra 2009 var hun vicedirektør og international chef på Institut for Menneskerettigheder. Charlotte Flindt Pedersen tiltrådte i 2015 som direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab, hvor hun arbejder på at styrke debatten om udenrigspolitik i Danmark, og har de seneste år styrket organisationens profil og stemme i den politiske debat.
Sideløbende yder hun konsulenttjenester inden for menneskerettigheder, civilsamfund og udvikling, bl.a. for Udenrigsministeriet og Danida på danske udviklingsprojekter, senest vedrørende styrkelse af civilsamfundet i Ukraine og Georgien. Charlotte Flindt Pedersen er medlem af flere bestyrelser, herunder Wistifonden (forperson), DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati) og Europe Foundation i Georgien. Hun sidder desuden i aftagerpanelet på Tværkulturelle og Regionale studier (ToRS).

Ane Dalegaard Hansen 
Sekretariatsleder og eventkoordinator

Ane er sekretariatsleder med ansvar for Selskabets daglige drift. Her står hun for administration, medlemspleje og den daglige kommunikation i sekretariatet. Hun står for logistikken i forbindelse med møde- og konferenceforberedelse og yder assistance i forbindelse med afvikling af disse.
Ane har en bachelor i historie fra Københavns Universitet og er Cand.soc. i Global Studies fra Roskilde Universitet.

Ida Sparre-Ulrich 
Kommunikationsmedarbejder

Ida er kommunikationsansvarlig med ansvar for intern og ekstern kommunikation i Selskabet. Hun er redaktionssekretær på tidsskriftet Udenrigs og planlægger desuden arrangementer og webinarer i Selskabet. Ida er cand.mag i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i moderne russisk kultur. Hun har ad flere omgang boet i Sankt Petersborg for at lære russisk. Hun er derudover skribent på Dagbladet Information og redaktør i den litterære forening Russolit.

Meriem-Hadia Charif 
Projektkoordinator

Meriem-Hadia Charif er projektkoordinator med ansvar for ungdomsafdelingen DUS U35, hvor hun har står for planlægning af arrangementer, studieture og bestyrelsesarbejde. Derudover laver hun analyser, manuskripter til tv- og radioindslag samt har ansvaret for tidsskriftet Udenrigs‘ arkiv. Meriem bistår også med tekniske ting, udvikling og afholdelse af arrangementer og daglig drift. Hun er i gang med at færdiggøre uddannelsen Business, Language & Culture (fransk tilvalg) på Copenhagen Business School.     

Carsten Søndergaard
Seniorrådgiver

Carsten Søndergaard har været ambassadør til Rusland fra 2018-2022. Han har tidligere været ambassadør i Irland, NATO, Tyskland og Tyrkiet. Han var fra 2001-2005 chef for Nordgruppen i Udenrigsministeriet, der omfattede udenrigs- og sikkerhedspolitik, samt EU-politik. Carsten Søndergaard har været udsendt til ambassaderne i hhv. London og Washington DC. Carsten Søndergaard er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet i 1979.

Caroline Nellemann
Konsulent

Caroline Nellemann arbejder med demokratiudvikling og civilsamfund, blandt andet digitale mediers rolle i autoritære og demokratiske stater. Caroline er tidligere Senior Project Officer og Research Analyst i den amerikanske tænketank Freedom House, og har været tilknyttet The Berkman Klein Center for Internet & Society ved Harvard University. Hun er Cand.Scient.Soc. i Internationale Udviklingsstudier fra Roskilde Universitet med speciale om den iranske blogosfære.

Milosz Jeromin Cordes
Research Fellow

Milosz Jeromin Cordes is a Research Fellow dealing with the Baltic Sea Region cooperation. He holds a PhD in Cultural Studies, MA in East European Cultural Studies, MA & BA in International Relations and a BA in History from universities in Poland and Russia. He served at Poland’s Permanent Representation to the European Union and Poland’s Consulate General in Kaliningrad. Milosz is also a post-doc researcher at Lund University, Sweden, and a lecturer at DIS Study Abroad.