Om Det Udenrigspolitiske Selskab

Det Udenrigspolitiske Selskab er en privat, almennyttig forening med det formål at fremme kendskabet til og højne interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Selskabet er uafhængigt af såvel det offentlige og de politiske partier som af erhvervs- og organisationsinteresser. Det tager ikke stilling til politiske spørgsmål, men fungerer udelukkende som formidler af information, debat og kontakter.

Vi har i øjeblikket omkring 1.600 personlige medlemmer. Yderligere 200 personer er medlemmer via et halvt hundrede firmaer og institutioner. Selskabet har en ungdomsafdeling, DUS 35, for unge under 35 år. Her er over 300 studerende, young professionals og andre unge med interesse for udenrigspolitik medlemmer.

Det Udenrigspolitiske Selskab holder regelmæssigt møder, konferencer og andre former for arrangementer med fremtrædende danske og udenlandske talere.

Vi udgiver tidsskriftet Udenrigs fire gange om året. Tidsskriftet er det eneste af sin art herhjemme, der udelukkende beskæftiger sig med udenrigspolitik og kan læses både i fysisk og digitalt format. Derudover udgiver vi serien Lande i Lommeformat og aktuelle klummer af prominente skribenter.

Selskabet arrangerer årligt studierejser til særligt interessante lande eller områder af verden.

________________________________________

 

Protektor

H.K.H. Kronprins Frederik
Photo: Steen Evald

Selskabets protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Kronprinsen er født den 26. maj 1968, og er regent, når Dronning Margrethe er ude af landet.

Kronprinsen gik på Krebs’ Skole 1974-81 og blev student fra Øregaard Gymnasium i 1986. Han blev cand. scient. pol fra Aarhus Universitet i 1995 og læste undervejs statskundskab ved Harvard University i USA.

Kronprinsen gjorde tjeneste på den danske FN-mission i New York i 1994 og var 1998-99 udstationeret som 1. ambassadesekretær ved den danske ambassade i Paris.

Kronprins Frederik er primært uddannet indenfor forsvaret. Han har deltaget i forsvarets hårde fysiske træning, der siden er blevet vedligeholdt med krævende sportsdiscipliner som maratonløb og kapsejlads. Kronprinsen blev i 2015 udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

I 1986 deltog Kronprinsen i en ekspedition til Mongoliet. I 2000 var han blandt deltagerne på en fire måneder og 2.795 km lang slæde-ekspedition nord om Grønland.

Kronprinsens modersmål er dansk. Herudover taler han engelsk, fransk og tysk.