DUS Aarhus

DUS Aarhus er Det Udenrigspolitiske Selskabs afdeling i Aarhus, der har fokus på at arrangere spændende events og talks i Aarhus og omegn. Vi har fokus på at samarbejde med lokale organisationer og institutioner, men vores arrangementer handler ligesom resten af DUS’ aktiviteter om udenrigspolitik og den store verden omkring os.

Bestyrelse

Sofie Rose (forkvinde)
Sofie er ph.d. stipendiat i statskundskab på Center for War Studies, Syddansk Universitet. Hun har en kandidatgrad i international sikkerhed og folkeret fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet for Nonviolent Peaceforce i Myanmar. Hun interesserer sig særligt for samspillet mellem kønnede magtstrukturer, væbnede konflikt og fredsprocesser. Hun forsker i stigmatisering af ofre for krigsforbrydelser med særligt fokus på ofre for seksuel vold, børn som er født som følge af seksuel vold i krig samt tidligere børnesoldater i den Central Afrikanske Republik.

Kasper Westberg Holm (næstformand)
Kasper er cand.mag. i internationale studier fra Aarhus Universitet, hvor han også tog en bachelorgrad i historie. Han interesserer sig bl.a. for EU, Arktis og den internationale orden. Han er tidligere politisk-økonomisk praktikant ved den danske ambassade i Bulgarien.

Eva Andersen (bestyrelsesmedlem)
Eva er kandidatstuderende på statskundskab på Aarhus Universitet. Hun er tidligere studerende på Kinastudier på Aarhus Universitet og har derigennem rejst meget i Kina og studeret på Peking Universitet i Beijing. Eva interesserer sig særligt for kinesiske forhold, herunder den stigende indflydelse Kina har i blandt andet Afrika og Europa.

Younes Dalami (bestyrelsesmedlem)
Younes brænder for diplomati, innovation, udenrigspolitik og internationale relationer. Han har en bachelorgrad i Historie med tilvalg i Global European Studies fra Aarhus Universitet. Younes studerer Internationale Studier på kandidatuddannelsen ved Aarhus Universitet og skal skrive speciale til foråret 2022. På nuværende tidspunkt er han politisk praktikant på den Danske Ambassade i Tel Aviv, Israel.

Anastasiya Bakhtiyar (bestyrelsesmedlem)
Anastasiya studerer en kandidatgrad i statskundskab på Aarhus Universitet. Udenrigspolitik har altid været en stor interesse, der kun er vokset med årene. Hun interesserer sig særligt for Rusland på den internationale scene, sikkerhedspolitik og europæisk politik. Derudover er konfliktområder i verden også et område, der vækker en stor opmærksomhed hos Anastasiya.

Henriette Evers (bestyrelsesmedlem)
Henriette er kandidatstuderende ved Statskundskab på Aarhus Universitet. Hun har en bred udenrigspolitisk interesse, men interesserer sig især for tysk og europæisk politik, da hun er vokset op i det danske mindretal i Tyskland og har boet i Stockholm i en kortere periode. Denne interesse ser hun frem til at udfolde gennem et praktikophold på den danske ambassade i Berlin.

Kristian Mangor (bestyrelsesmedlem)
Kristian er uddannet cand.oecon ved Aarhus Universitet og arbejder i dag ved Vestas. Han initierede i samarbejde med DUS i København opstarten af DUS Aarhus i 2015 og er tidligere formand for DUS Aarhus. Interessen for udenrigspolitik er en langstrakt affære og Kristian har også brugt en del år i udlandet, bl.a. med en delvis svensk bachelor, et studieophold på Amsterdam Universitet og et års jordomrejse. Kristian interesserer sig især for strukturelle demografiske udviklinger og deres udenrigspolitiske effekter og så har Afrika en særlig stjerne hos ham.

Charlotte Skov Kristensen (bestyrelsesmedlem)
Charlotte er uddannet cand.mag. med hovedfag i fransk, sidefag i tysk og suppleringsfag i Europastudier. Interessen for udenrigspolitik og internationalt samarbejde er gennem tiden blevet styrket gennem længerevarende studie- og arbejdsophold i Paris, Berlin, Bruxelles og Bangkok. Charlotte interesserer sig særligt for Europapolitik, såvel interne forhold som EU/Europa i verden.