DUS U35

U35 er Det Udenrigspolitiske Selskabs ungdomsafdeling for unge under 35. Her er alle unge under 35 år med interesse for udenrigspolitiske anliggender velkomne.

Vi forsøger at skabe en arena for vidensdeling og debat af udenrigspolitik for studerende og young professionals. Vores bestyrelse arbejder kontinuerligt for at kunne tilbyde alle medlemmer interessante arrangementer og relevante aktiviteter.

Som medlem får man følgende:

  • Indbydelser til alle medlemsmøder, konferencer og tilsvarende arrangementer.
  • Digital adgang til tidsskriftet Udenrigs. Tidsskriftet udkommer tre gange om året med artikler om udenrigspolitik.
  • Indbydelser til at deltage i Selskabets studierejser. Deltagelse i rejserne betales dog særskilt.

Som DUS35-medlem får man desuden følgende, der kun tilbydes medlemmer af ungdomsafdelingen:

  • 4-6 særlige arrangementer årligt, målrettet unge mennesker. Vi lægger vægt på, at der ved disse arrangementer også bliver lejlighed til at netværke.

Bestyrelse

Mathies Duch Gronemann (forperson)
Mathies Duch Gronemann (f. 1997) er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og specialiserer sig indenfor International Politisk Økonomi og klimapolitik. Han arbejder deltid med public affairs i energivirksomheden Ørsted og har tidligere arbejdet med public affairs i Danfoss og i chefredaktionen på Magasinet Ræson.

Celine La Cour
Celine Emma la Cour studerer statskundskab på Københavns Universitet og skriver for tiden speciale om forholdet mellem Vesten og Rusland i samarbejde med Peace Research Institute Frankfurt. Hun har arbejdet næsten tre år i kommunikationssektionen i Forsvarskommandoen og har boet et halvt år i Rusland som praktikant på den danske ambassade i Moskva. Nu arbejder hun i Det Internationale Sekretariat i Folketinget og skriver freelance artikler om Rusland til magasinet Ræson. 

Simon Kastberg