DUS U35

U35 er Det Udenrigspolitiske Selskabs ungdomsafdeling for unge under 35. Her er alle unge under 35 år med interesse for udenrigspolitiske anliggender velkomne.

Vi forsøger at skabe en arena for vidensdeling og debat af udenrigspolitik for studerende og young professionals. Vores bestyrelse arbejder kontinuerligt for at kunne tilbyde alle medlemmer interessante arrangementer og relevante aktiviteter.

Som medlem får man følgende:

  • Indbydelser til alle medlemsmøder, konferencer og tilsvarende arrangementer.
  • Digital adgang til tidsskriftet Udenrigs. Tidsskriftet udkommer tre gange om året med artikler om udenrigspolitik.
  • Indbydelser til at deltage i Selskabets studierejser. Deltagelse i rejserne betales dog særskilt.

Som DUS35-medlem får man desuden følgende, der kun tilbydes medlemmer af ungdomsafdelingen:

  • 4-6 særlige arrangementer årligt, målrettet unge mennesker. Vi lægger vægt på, at der ved disse arrangementer også bliver lejlighed til at netværke.

Bestyrelse

Mathies Duch Gronemann (forperson)
Mathies Duch Gronemann (f. 1997) er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og specialiserer sig indenfor International Politisk Økonomi og klimapolitik. Han arbejder deltid med public affairs i energivirksomheden Ørsted og har tidligere arbejdet med public affairs i Danfoss og i chefredaktionen på Magasinet Ræson.

Lucas Honoré (næstforperson)
Lucas Honoré er kandidatstuderende i statskundskab, hvor han også har undervist i Offentlig Politik samt været i praktik ved tech-ambassaden og i forandringsbureauet Operate. Han arbejder hos Institut for Menneskerettigheder og har tidligere arbejdet på Dagbladet Information og hos Forbrugerrådet Tænk. Han sidder desuden i bestyrelsen i Nyt Europa, er forperson for Dataetisk Ungeråd og er med i ungerådet for den amerikanske ambassade i Danmark mv.

Celine La Cour
Celine Emma la Cour studerer statskundskab på Københavns Universitet og skriver for tiden speciale om forholdet mellem Vesten og Rusland i samarbejde med Peace Research Institute Frankfurt. Hun har arbejdet næsten tre år i kommunikationssektionen i Forsvarskommandoen og har boet et halvt år i Rusland som praktikant på den danske ambassade i Moskva. Nu arbejder hun i Det Internationale Sekretariat i Folketinget og skriver freelance artikler om Rusland til magasinet Ræson. 

Peter Alexander Pedersen

Peter Alexander Pedersen (f. 1998) er færdiguddannet cand.scient.pol’er. Peter skrev sit speciale om Taiwan-konflikten, hvor han undersøgte udviklingen af spændingsniveauet USA, Kina og Taiwan imellem, og forsøgte at identificere hvordan landenes forskellige nationalismer påvirkede konflikten. Peter har halvanden års erfaring fra Udenrigsministeriet, hvor han både bistod under Afghanistan-evakueringen og løbende arbejdet med Kina. Til dagligt sidder Peter nu i Digitaliseringsstyrelsen, og arbejder med politiske sager og udfører diverse repræsentationsopgaver.

Elias Gül

Elias studerer statskundskab på Aarhus Universitet, og er lige nu i gang med at skrive speciale om forholdet mellem stormagters identitet og udenrigspolitik. Forud for dette har han været en del af DUS Aarhus og gennemført et praktikforløb ved det danske generalkonsulat i Dubai, UAE. 

Kasper Westberg Holm

Kasper Westberg Holm har en bachelorgrad i historie fra Aarhus Universitet og har læste derefter en kandindat i Internationale Studier samme sted. Interesserne spænder bredt fra konkret dansk udenrigspolitik til udviklingen på Balkn. Han har tidligere været praktikant på den danske ambassade i Bulgarien og var i en periode næstformand for DUS Aarhus. Han arbejder nu som fuldmægtig i centraladministrationen.

Simon Dalsgaard

Simon Dalsgaard læser en kandidat i Østeuropastudier på Københavns Universitet. Han arbejder i Dansk Institut for Partier og Demokrati og sidder i Internationalt Udvalg hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Han har en baggrund som praktikant hos Den Ny Demokratifond, som Youth Leader på Vestbredden og med politisk organisationsarbejde i Kaukasus. Simon arbejder ydermere som Rejseleder hos Rejseselskabet Viktors Farmor.

William Nordmark

William Nordmark Nielsen er cand soc i Global Development Studies fra RUC. Han brænder for kulturdiplomati, udvikling, civilsamfund og menneskerettigheder. Desuden kan tilføjes internationalisering af forskning- og innovationspolitik, dvs. science diplomacy, hvilket han til daglig arbejder med på Danmarks Tekniske Universitet.