DUS U35

U35 er Det Udenrigspolitiske Selskabs ungdomsforening for alle under 35 år, der interesserer sig for udenrigspolitik og verden omkring os.

Vi skaber rum for samtaler om de tendenser og ideer, der former vores verden på tværs af fagligheder. Vi skaber gode venskaber, netværk og åbner døre for hinanden, som vi ikke kan åbne alene. For mange er vi en platform for at møde og tale med nogle af tidens mest interessante mennesker i det udenrigspolitiske felt i Danmark og i udlandet. 

Vores mål er at skabe et fagligt og socialt fællesskab for unge under 35 år med interesse for udenrigspolitik. Uanset om du har været på arbejdsmarkedet et par år eller lige er begyndt at interessere dig for udenrigspolitik, er du velkommen. Vi arrangerer oplæg, besøg, studieture, fredagsbarer og alt derimellem for at løfte debatten om udenrigspolitik blandt unge.

Som medlem får man blandt andet:

 • Indbydelser til alle U35- og DUS-events, møder og konferencer
 • Digital adgang til tidsskriftet Udenrigs
 • Adgang til at deltage på U35-studieture (samt Selskabets studierejser)

  Vi er ikke enige om alt, men vi taler altid pænt til hinanden og de gæster, vi får på besøg af.

  U35’s bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling og arbejder for at tilbyde alle medlemmer interessante arrangementer og relevante aktiviteter. Vores mantra er, at vi laver events, som vi gerne selv vil komme til. Hvis du har et forslag til et event, du vil være med til at lave, eller noget, man burde tale mere om, er du velkommen til at række ud.

  Bestyrelse

  Mathies Duch Gronemann (forperson)

  Mathies Duch Gronemann er cand.scient.pol fra KU, hvor han specialiserede sig i international politisk økonomi og klimapolitik. Han arbejder i Udenrigsministeriet og har tidligere arbejdet med public affairs i Ørsted og Danfoss. Han har desuden været en del af Ræsons chefredaktion og været praktikant og freelancer på Deadline.

   

  Lucas Honoré (næstforperson)

  Lucas Honoré skriver speciale i statskundskab på KU, hvor han også har undervist i Offentlig Politik, specialiseret sig i EU og udenrigspolitik og været politisk praktikant på tech-ambassaden i Silicon Valley og i konsulenthuset Operate. Han arbejder i Udenrigsministeriet og hos Institut for Menneskerettigheder og har tidligere arbejdet på Dagbladet Information og hos Forbrugerrådet Tænk. Han er desuden verdensmålsambassadør, bestyrelsesmedlem i Nyt Europa, forperson for Dataetisk Ungeråd, næstforperson i Tech Policy Youth Committee, en del af Chatham Houses Common Futures Conversations samt medlem af USA’s ambassade i Københavns ungeråd.

  Mahmoud Rifai

  Mahmoud Rifai er kandidat i internationale forhold fra AAU og arbejder som fuldmægtig i Udlændingestyrelsen. Han har tidligere arbejdet på den danske ambassade i Riyadh, på De Forenede Arabiske Emiraters ambassade i København og som praktikant på det danske generalkonsulat i Dubai.

  Peter Alexander Pedersen

  Peter Alexander Pedersen er cand.scient.pol fra  KU, hvor han skrev speciale om Taiwan-konflikten med fokus på nationalisme(r). Han arbejder i Digitaliseringsstyrelsen med politiske sager og repræsentationsopgaver. Han har tidligere arbejdet i Udenrigsministeriet, hvor han arbejdede med Kina og var involveret i Afghanistan-evakueringen.

  Elias Gül

  Elias er cand.scient.pol fra AU, hvor han skrev speciale om forholdet mellem stormagters identitet og udenrigspolitik og var praktikant ved det danske generalkonsulat i Dubai. Han arbejder i Udlændingestyrelsen og har tidligere været en del af DUS Aarhus.

  Julie Sejr Reventlow

  Julie Sejr Reventlow er cand.scient.pol. fra KU og arbejder på den danske ambassade i Budapest. Hun har tidligere arbejdet på  Christiansborg og i public affairs-branchen og  interesser sig særligt for Sydkaukasus, Rusland, Balkan og Østeuropa.

  Hannibal Vad

  Hannibal Vad studerer statskundskab på KU. Han arbejder i Trafikstyrelsen og har en baggrund i efterretningsarbejde for konsulentfirmaer. Han har tidligere været i Bosnien som valgobservatør og finansiel koordinator og interesserer sig primært for strategi og forsvarsstudier.

  William Nordmark

  William Nordmark Nielsen er cand.soc i Global Development Studies fra RUC, hvor han bl.a. var praktikant ved den danske ambassade i Dar es Salaam. Han arbejder i Uddannelses- og Forskningsministeriet og brænder for kulturdiplomati, udvikling, civilsamfund og menneskerettigheder samt internationalisering af forskning- og innovationspolitik.

  Simone Antonius Schmidt

  Simone Antonius Schmidt studerer  folkesundhedsvidenskab på KU. Hun er særligt interesseret i global sundhed og er frivillig på et projekt i Kenya gennem IMCC og har tidligere været frivillig i Zimbabwe og i Sierra Leone. Hun er desuden verdensmålsambassadør.

  Mikkel Jensen

  Mikkel Jensen er kandidat i statskundskab fra Malmö Universitet, hvor han skrev speciale om EU-Balkan udvidelsen og var praktikant på den danske ambassade i Beograd. Udover sin interesse for udenrigspolitik engagerer han sig bl.a. i startups og rådgivning af virksomheder.

  Galina Mikkelsen

  Galina Mikkelsen studerer statskundskab på KU, hvor hun specialiserer sig i udenrigspolitik og har været praktikant på den danske ambassade i Helsinki. Hun arbejder i Forsvarsakademiets Center for Stabiliseringsindsatser med fokus på Afghanistan og Pakistan. Tidligere har hun arbejdet i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Hun er desuden projektkoordinator og ambassadør for CSCD Youth Academy.

  Frederik Hyldgaard

  Frederik Hyldgaard er cand.merc.(pol) fra CBS og arbejder på det danske generalkonsulat i Houston, hvor han rådgiver danske energivirksomheder. Han er stærkt optaget af erhvervslivet, udenrigs- og international politik, samt økonomisk og kommercielt diplomati. Frederik har tidligere boet i Mumbai, Cairo, London og New York, og har arbejdet for USA’s ambassade i København, Dansk Industri, den danske ambassade i London samt i medicinalindustrien.

  Siri Jürgensen

  Siri Jürgensen er bachelor i jura fra KU og studerer statskundskab sammesteds. Tidligere har hun arbejdet i den tyske afdeling på et større internationalt advokatkontor. Hun er desuden medlem af International Debat og interesserer sig særligt for afrikanske forhold, menneskerettigheder og diplomati. Hun taler flydende tysk og følger tysk politik tæt.

  Benno Sebastian Brudnitzki

  Benno Sebastian Brudnitzki er cand.soc. i International Sikkerhed og Folkeret fra SDU, hvor han skrev speciale om europæiske migrationsstyringstiltag i Niger og Mali og deres indvirkning på menneskerettigheder i regionen. Han er særligt interesseret i sikkerhedspolitik, forsvar, migration og menneskerettigheder og har tidligere arbejdet i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Center for Advanced Migration Studies samt været i praktik på den danske ambassade i Berlin.

  Sigrid Jacobsen

  Sigrid Jacobsen er snart uddannet som historiker fra Københavns Universitet med tilvalg på statskundskab, og har igennem sin uddannelse haft et særskilt fokus på dansk udenrigspolitik, international politik og internationale organisationer i efterkrigstiden. Hun arbejder hos DIIS som student på den uvildige historiske udredning af det danske engagement i Afghanistan fra 2001-2021.

  Julius Rodh Bilgrav

  Julius Rodh Bilgrav studerer statskundskab på KU, hvor han specialiserer sig i international politik og konfliktløsning. Han arbejder i Udenrigsministeriets kontor for Arktis og Nordamerika og har tidligere arbejdet for Institut for Menneskerettigheder og den danske ambassade i Sydney.

  Tyra Møll Holst

  Tyra Møll Holst studerer statskundskab på KU, hvor hun også har undervist i Offentlig Politik. Hun arbejder i Folketingets EU-oplysning og har tidligere bl.a. arbejdet i Justitsministeriet og Københavns Kommune samt været staigaire i Europa-Parlamentet. Hun har desuden været medlem Ungeklimarådet under Klima- Energi og Forsyningsministeriet.

  Malte Tue Møller

  Malte Tue Møller er cand.scient.pol fra KU, hvor han specialiserede sig i udenrigspolitik og var praktikant på den danske ambassade i Pretoria. Han har desuden arbejdet i EU’s udenrigstjenestes delegation til OSCE i Wien med fokus på Ruslands invasion af Ukraine.