What drives youth unemployment in Europe? Economic vs non-economic determinants

Published on

Ungdomsarbejdsløshed er en afgørende udfordring for de europæiske økonomier, for sammenhængskraften i landende og for inklusionen af nye generationer på arbejdsmarkedet og i offentligheden i almindelighed. Ikke desto mindre er 4 af de 5 lande i OECD med højest ungdomsarbejdsløshed, (som % af arbejdsstyrken) i 2017, EU-lande- kun overgået af Sydafrika. Iva Tomíc forklarer en række økonomiske såvel som ikke-økonomiske faktorer der har betydning for niveauet af ungdomsarbejdsløshed i Europa.

Resumé

Artiklen udforsker hovedårsager til ungdomsarbejdsløshed i Europa i perioden 2002-2014 gennem af estimater af såkaldte ved at sammenholde såkaldt ’panel data’ for hver af de 28 sic medlemslande af Den Europæiske Union (EU). Der er tillige taget højde for landendes respektive særegenheder gennem delanalyser af mindre populationer i lande med ekstraordinært høj eller lav ungdomsarbejdsløshed. Resultaterne af analysen peger på at ungdomsarbejdsløsheden er mest udtalt i lande med lav vækst i BNP, et lavt niveau af infrastrukturelle investeringer og høj statsgæld. Begrænset mobilitet (især grundet høje priser på fast ejendom), korruption, et højt niveau af remitter og manglende muligheder for at unge kan bosætte sig uafhængigt af deres forældre er også vigtige faktorer.

Læs hele forskningsartiklen i International Labour Review 2018(3).