Vibeke Sperling

Published on

Vibeke Sperling er død. Vibeke var i næsten 30 år knyttet til Det Udenrigspolitiske Selskab og ikke mindst til vores tidskrift Udenrigs; men når nr. 1 · 2017 om kort tid udkommer, bliver det for første gang siden tidsskriftets relancering i foråret 1988 uden Vibekes navn i kolofonen.

Vibeke Sperling var ansvarshavende redaktør for Udenrigs fra 1988 til efteråret 1993, hvor hun rejste til Moskva, og igen fra 2010 til og med 2013. I de mellemliggende år og frem til sin al for tidlige død var hun et højt skattet medlem af redaktionskomiteen, hvor hun var et naturligt anker med sin store viden, sit skarpe blik for den rigtige vinkling, men ikke mindst sit store hjerte og sin varme medmenneskelighed. Nu står Vibekes plads tom, vi vil savne hende, og redaktionsmøderne bliver fremover ikke de samme.

Æret være hendes minde.

Her kan man læse Charlotte Flindt Pedersens anmeldelse af Vibeke Sperlings sidste bog Russernes drømme, som vi bragte i udenrigs nr. 2 · 2015.

Categories: Nyheder