Ugens Fremtiden: Fra De Fem Verdensdele

Published on

Serie: UGENS FREMTIDEN: I denne tid bliver vi konstant mindet om, at verdensordenen er under forandring. Men egentlig har verdensordenen altid været en dynamisk størrelse. I denne serie dykker vi ned i vores tidsskrift Fremtiden for at give et historisk perspektiv på de udviklinger, det internationale samfund har været igennem i de sidste 75 år. I denne artikel fra 1946 skriver Fremtidens redaktion om, hvordan det er noget nær umuligt at rejse igen efter krigen – en virkelighed, vi også er blevet bekendte med i de seneste coronaår.

Det ser meget mørkt ud for danske Turister, der ønsker at rejse til Udlandet. Det eneste Sted, hvor man kan komme hen uden videre Vrøvl er til Norge. Enhver, som ønsker at rejse til dette Land, kan faa Lov at købe 500 norske Kroner. For andre Nationers Vedkommende maa man skelne mellem allierede og neutrale Lande paa den ene Side og Fjendelande paa den anden. For den første Kategoris Vedkommende gælder der i Teorien den Regel, at man frit kan faa Lov til at rejse til dem. Denne Ret er imidlertid i Praksis illusorisk, dels fordi de paagældende Lande kræver Visum, dels fordi Nationalbanken skal bevilge den nødvendige Valuta. Og det gør den ikke, naar det drejer sig om Fornøjelsesrejser. Af særlig Interesse er naturligvis for vort Vedkommende Sverige, der efterhaanden staar for Danskerne som et forjættet Land. Man kan faa Lov til at rejse til Sverige en Gang om Maaneden. Imidlertid kan man ikke faa svenske Penge, med mindre man har et gyldigt Ærinde, som Nationalbanken vil anerkende. Biletterne fra Malmø og Helsingborg og videre frem skal betales med svenske Kroner. Det er ulovligt at samle sig et Fond af svenske Kroner, eftersom der er Afleveringspligt til Nationalbanken. Forøvrigt vil det snart blive muligt at sejle med dansk Skib – altsaa for danske Penge – fra København til Gøteborg.

Til England kan man komme, hvis man har et gyldigt Ærinde som Forretningsmand. Man kan rejse over med Baad fra Esbjerg til Harwich, hvilket paa Grund af Minespærringerne nu tager to Døgn, eller man kan tage en Flyvemaskine direkte til London. Prioritetsrettighederne for særlig fine Passagerer, der eksisterede indtil for nylig, er nu faldet bort. Til Frankrig kan man rejse med Flyvemaskine til Paris. Om kort Tid vil desuden det blaa Tog blive indsat paa Ruten fra Hamborg til Paris. Ogsaa til Svejts kan man komme med Flyvemaskine via Amsterdam. Det ventes ogsaa, at Svenskerne vil starte en Buslinie, der skal gaa fra Helsingborg til Basel med Overnatning blandt andet i Kolding. Kommunikationsmidlerne forbedres saaledes stadig, hvilket imidlertid ikke hjælper stort, saa længe vi har saadan en Knaphed paa udenlandsk Valuta. Endelig er der de tidligere Fjendelande, Tyskland, Østrig og Ungarn. Til disse Lande er der overhovedet ingen Adgang, hverken for Turister eller Forretningsfolk.

 

Sovjet køber Hvilehjem for sine Diplomater

Sovjetregeringen har til Rekreationshjem for sine Diplomater købt en af de mest berømte Ejendomme paa Long Island i Staten New York. Det er et Herresæde paa 37 Acres, og det ligger ved Glencove. Det ejedes af Mr. George Dupont Pratt, en Søn af en af Standard Oils Grundlæggere. Ejendommen, der blev opført i 1912, kostede den Gang 12 Millioner Kr. Der findes Værelser, der er overført direkte fra gamle engelske Slotte, naturligvis Svimming pool, inden- og udendørs Tennisbaneer og en Have, der kræver en fast Gartnerstab paa 50 Mand. Det er den anden store Ejendom, Sovjet har erhvervet sig nær New York. Fornylig lejede Amtrorg, det russiske Handelskompagni, J. P. Morgans 116 Acres Store Ejendom, der slutter op til Pratts Herresæde.

Artiklen er skrevet af redaktionen bag Fremtiden i sektionen Fra de Fem Verdensdele.