Udviklinger i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik: hvad betyder det for Danmark?

Published on

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udgav 6. december ”Udredningen om udviklingen i EU og Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og betydningen for Danmark”. Udredningen er en velskrevet lille sag på under hundrede sider. Den blev bestilt af den tidligere regering for et år siden, og en lille gruppe forskere fra DIIS, Århus Universitet og Forsvarsakademiet har gjort en god indsats for at beskrive udviklingen.

Forskerne starter med at konstatere at udviklingen i EU’s forsvarssamarbejde i lang tid er gået langsomt, men har taget fart de sidste år. De nævner udviklingen af EUs globale strategi, det permanent strukturerede samarbejde (PESCO) og Det europæiske forsvarsagentur. Herefter gennemgås de europæiske missioner og operationer. Det konkluderes, at de seneste års udvikling inden for forsvarsområdet i EU har gjort det vanskeligere at forvalte det danske forsvarsforbehold,  idet der opstår en række gråzoner, hvor den konkrete vurdering af forbeholdets rækkevidde ikke umiddelbart kan fastslås. Det er derfor den samlede vurdering, at forbeholdet har fået øget betydning i forhold til danske muligheder for indflydelse.

I det følgende kigger forskerne på samarbejdet mellem EU  og NATO og konkluderer, at grundlæggende uenigheder på politisk niveau begrænser omfanget, hvorfor dette samarbejde ikke i betydeligt omfang er påvirket af forbeholdet. Det samme gælder det europæiske samarbejde uden for EU og NATO, såsom European Intervention Initiative (fransk), JEF (britisk) Framework Initiative (tysk) og NORDEFCO (nordisk).

Dernæst diskuteres fremtidsudsigterne gennem 4 scenarier, hvor det fremgår, at dansk indflydelse og måske sikkerhed vil lide skade i det værste scenarie, medens forbeholdet vil få beskeden betydning i de to – for Danmark – bedste scenarier.

Afslutningsvis konkluderes, at “prisen” for forbeholdet – i form af tabt indflydelse på forhold af betydning for brede danske sikkerhedsinteresser og snævre forsvarsindustrielle erhvervsinteresser – vil vokse i de kommende år, hvis de igangværende tendenser fortsætter.

Selskabet vil i foråret følge op med diskussioner af udredningen.