State of the Nation 2019

Published on

 

Der var fest på Borups Højskole da Udenrigsministeren afleverede sin State of the Nation og vinderne af DUS x UM’s artikelkonkurrence blev kåret.

Førstepræmien, og med den kr10.000, gik til Cecilie Lerche Møller Hansen og Sofia Anastasia Hansen for en ualmindeligt velskrevet artikel, der adresserer spørgsmålet om i hvor høj grad den liberale verdensorden selv er skyld i de udfordringer dette paradigme møder i disse år. Hvorfor har populisterne mere vind i sejlene end den liberale verdensordens tilhængere? Forfatterne maner til kritisk refleksion over det liberale demokratis egen praksis, og opfordrer til diskussion af vores værdier, som måden at imødegå truslen mod den liberale verdensorden. 

Forfatterne peger på, at vi siden Fukiyamas ”End of History” har opfattet de liberale værdier som universelt gældende, uforanderlige, og indiskutable, og således gjort dem post-politiske. Således har vi kollektivt afpolitiseret de liberale værdier og samarbejdet blandt andet i EU. Heraf følger at lydhørheden overfor politiske bevægelser, der sætter spørgsmålstegn ved selv samme værdier, bliver mindre. 

Man fremhæver endvidere at fænomener som finanskrisen, Brexit, flygtninge- og migrantkrisen, retsstats- og pressefrihedskrisen i Ungarn og Polen, alle understrejer at universaliten måske er knapt så universel som vi troede. Globaliseringen (..eller EU’s indre marked, for at være konkret) er ikke en fest for alle, og i lyset af de enorme økonomiske og flygtningerelaterede problemer de europæiske nationer oplever, synes et medlemskab af EU ikke så selvindlysende for nogle, som det er for andre. 

Sofia og Cecilie fremhæver derfor at det er helt afgørende, at vi ikke tager det regelbaserede internationale samarbejde for givet, men forsvarer det – ikke som en nødvendighed, der ikke er til at komme udenom, men som en politisk vision, der har dybe rødder i en lang og hård kamp for at sikre vores demokratiske grundværdier. Hvor det liberale samarbejdsregimes repræsentanter forsøger at tage ansvar gennem handling, der vinder populismen i øjeblikket politisk terræn i ordenes og visionernes verden. Det er gennem den politiske debat at kommunikationen af den politiske vision om et regelbaserede samarbejde skal foregå. 

Artiklen kan læses i 1. Nummer af Udenrigs 2019. Anden- og tredjepladsen tildeledes hhv. til Anne Kirstine Rønn og Troels Astrup for to glimrende artikler, der vil være at finde på selskabets hjemmeside i løbet af de kommende par uger.