Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017

Published on

 

Hvad betyder Rusland for Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik? Hvad er de største trusler mod Danmark? Hvilken betydning får ambassadør Peter Taksøe-Jensens granskning af dansk udenrigspolitik? Og kan finansieringen af nye kampfly holdes inden for budgettet?

Disse spørgsmål – og mange flere – har Center for Militære Studier stillet de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Resultatet af dette ekspertsurvey er samlet i rapporten “Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017”, der tager pulsen på dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik ved indgangen til 2017. Surveyet er foretaget fra d. 7. oktober til d. 8. november 2016 blandt godt 400 personer udvalgt på baggrund af deres særlige viden, indsigt og erfaring på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område. De adspurgte inkluderer højtstående ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet. 

Formålet med det sikkerhedspolitiske barometer er at skabe en faktuel basis for en fremadrettet diskussion om mål og midler i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Undersøgelsen gentages årligt, og i år er det fjerde år, den foretages.

Hent den her.