Selskabets seniorrådgiver fylder 70

Published on

Selskabets seniorrådgiver Per Carlsen fylder 70 år.

Det glæder Selskabet at kunne lykønske vores kollega og seniorrådgiver  Per Carlsen med de 70 år. En ikke ubetydelig del af disse år er gået med at fremme Danmarks interesser ikke mindst i Østeuropa og Rusland, et engagement vi beundrer og dagligt værdsætter i Det Udenrigspolitiske Selskab. Helt tilbage i gymnasietiden fattede Per interesse for russisk og for Rusland, for bjørnen på den anden side af jerntæppet, og lagde sig i selen for at komme til at forstå det sprog og den kultur, mange i Vesten havde en kende svært ved at se det vidunderlige ved.

Først som ’flyverløjtnant i russisk’ og siden som diplomat og embedsmand har Per Carlsen arbejdet i, mod og med Rusland. Under udstationering i Moskva 1982-85 gjorde han sågar så virkningsfuldt et indtryk på Leif Davidsen, at særligt indviede læsere mener at vide, at Per blev forlægget for Davidsens karakter Jack Andersen, en livlig og uortodoks dansk diplomat, der forsøger at navigere i sovjetbureaukratiets krinkelkroge.

Siden har Per virket som ambassadør, embedsmand og diplomat i indland og udland. I Moskva var Per kendt som en anerkendt ambassadør og som en mand, der ikke blot arbejdede med Rusland, men faktisk forstod landet.

Igennem Pers lange virke går en rød tråd, der handler om at søge udfordringer og at skabe noget der, hvor det mangler. Med BALBAT arbejdede Per for at hjælpe de nye baltiske lande, i Moskva dansede han med den russiske bjørn, og som den første leder af DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) kæmpede Per for en vellykket fusion af meget forskellige organisationer og den uafhængige og kritiske forskning i et politisk klima, der ikke altid så fortræffelighederne heri. Det er som bekendt lidt irriterende med vagthunde, der går og bider hele tiden.

Vi er glade for i Selskabet at være platform for Pers fortsatte arbejde for oplysning om, forståelse for og debat af internationale forhold i almindelighed og Rusland i særdeleshed. På vegne af Det Udenrigspolitiske Selskab skal lyde et stort ’TILLYKKE.’