Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

Published on

I august offentliggjorde Udenrigsministeriet regeringens ”Udviklingspolitiske prioriteter 2018-2021”, der beskriver udgiftsrammerne for dansk udviklingsarbejde og den finansielle prioritering af udviklingsbistanden fra 2018.

Når der til efteråret skal forhandles finanslov, lægger regeringen således op til at forfølge fire grundlæggende pejlemærker i udviklingspolitikken:

  1. Indsatser, der forbedrer situationen i nærområderne af krig og militær konflikt skal styrkes. Det skal bl.a. ske gennem mere sammenhængende og effektive humanitære indsatser.

 

  1. Fokus på migration, flygtningekrisen og tilbagesending af udviklingslandes egne statsborgere uden lovligt ophold i Danmark skal øges yderligere.

 

  1. Danmark skal øge udviklingsfinansiering til bæredygtig vækst og inkluderende beskæftigelse ved i højere grad end nu at mobilisere kapital fra den private sektor. Danske virksomheder og investorer skal inddrages, og der skal anvendes danske løsninger, teknologi, viden og innovation.

 

  1. Regeringen vil prioritere den multilaterale indsats for kvinder og pigers seksuelle reproduktive sundhed og basale menneskerettigheder. Med henblik på at de unge skal kunne se fremtidsperspektiver i deres hjemlande, skal deres adgang til uddannelse og jobs understøttes og deres deltagelse i civilsamfundet såvel som det politiske liv fremdyrkes.

 

Ifølge regeringen vil de nye udviklingspolitiske prioriteter i samspil med den overordnede humanitære strategi ’Verden 2030’, vedtaget i januar, således også være i rød tråd med verdensmålene og desuden opfylde FN’s målsætning om at øremærke 0,7 procent af BNI til udviklingsbistand.

Da regeringens ulandsramme for 2018 er på knap 16 milliarder kroner, hvoraf de 12,6 vil være bistand til udviklingslandene, er der tale om et løft sammenlignet med 2017. Her var ulandsrammen på lige over 15 milliarder kroner, hvoraf blot 9 milliarder var bistand til udviklingslandene.

Få selv indblik i tallene her:

[pdf-embedder url=”https://udenrigspolitik.dk/wp-content/uploads/2017/08/Regeringens-udviklingspolitiske-prioriteter-final-310817.pdf” title=”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter final 310817″]