Regeringens strategi for økonomisk diplomati

Published on

VLAK-regeringen udgav i sidste måned en strategi for økonomisk diplomati. Strategien konkretiserer, hvordan Danmark skal sikre fortsat vækst og velstand ved at styrke internationaliseringen af dansk erhvervsliv.

Dét skal bl.a. ske ved at skabe adgang til markeder via en aktiv handelspolitik, udnytte vækstpotentialer til fordel for danske virksomheder fx i regi af Verdensmålene, samt ved at være på forkant med fremtiden og derved sikre danske virksomheder adgang til viden, innovation og teknologiske forspring.

I strategien fremsættes følgende fem ‘strategiske målsætninger’:

Der skal sikres gunstige internationale rammevilkår gennem flere EU-handelsaftaler, færre handelshindringer og en øget markedsadgang. Konkret vil man bl.a. arbejde for at fjerne toldsatser, forbedre rammevilkår for tjenesteydelser og investeringer og nedbringe uhensigtsmæssige barrierer.

Regeringen vil bidrage til øget eksport og større markedsandele for dansk erhvervsliv på vækst- og volumenmarkeder. Især Verdensmålene nævnes som en oplagt mulighed, der bør udnyttes til at positionere bæredygtige løsninger, der er blandt Danmarks styrkepositioner. Dertil skal multilaterale partnerskaber og samarbejder fremme danske styrkepositioner generelt.

Udvikling af flere vækstvirksomheder gennem internationalisering er endnu et af strategiens fokusområder. I dag er det nemlig kun 10% af de danske virksomheder, der står for 90 pct. af dansk eksport, hvorfor Regeringen vil forsøge at øge antallet af vækstvirksomheder gennem internationalisering. Adgangen til øget viden om internationalisering, analytisk indsigt i markedsforhold og frihandelsaftaler skal således i højere grad gøres let tilgængelig.

Danmark skal tiltrække flere videns- og teknologitunge investeringer. Det skal ske ved et vedvarende fokus på at skabe gode konkurrencevilkår og gunstige sektorspecifikke rammebetingelser. Af strategien fremgår det, at det er nødvendigt at skabe opmærksomhed og rådgive om investeringsmuligheder, kompetencer og rammevilkår i Danmark.

Det er Regeringens hensigt at styrke den danske førerposition inden for innovation og digital omstilling. Det skal bl.a. ske gennem øget adgang til viden om nye teknologier og forretningsmodeller, samt bedre adgang til risikovillig kapital. Herudover er det Regeringens hensigt at styrke danske virksomheders markedsadgang gennem innovation på udvalgte markeder, og at fremme danske innovative løsninger generelt gennem en innovationspulje.

Regeringens strategi for økonomisk diplomati skal ses i sammenhæng med regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, den udviklingspolitiske og humanitære strategi samt strategien for digital vækst. Disse øvrige rapporter kan findes via nedenstående links.

Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi: https://udenrigspolitik.dk/english-udenrigs-og-sikkerhedspolitisk-strategi-2017-2018/

Udviklingspolitiske og humanitære strategihttps://udenrigspolitik.dk/verden-2030/

Strategien for digital vækst (kopier følgende linkadresse ind i din browser): file:///Users/mac/Downloads/Strategi%20for%20Danmarks%20digitale%20vaekst_online.pdf