Postkort fra Vestbalkan-EU seminar

Published on

DUS’ Charlotte Flindt Pedersen i samtale med Daniel Stefanov og Florian Bieber ved årets Seminar on the Western Balkans and the EU seminar. 

Prof. Florian Bieber fra Graz Universitet skitserer EU’s rolle i den fredsopbyggende indsats på Balkan. Hvordan lærer vi fra de bedste eksempler i regionen og hvordan kan EU’s optagelsesproces bidrage positivt til Vestbalkans’s udviklingen 

 

 

Daniel Stefanov fra The Foreign Counsil Office of Bulgaria, samler op på resultaterne fra Western Balkans mødet i Sofia, og understrejer betydningen af et troværdigt politisk alternativ for Balkanlandende.

Vestbalkan-topmødet fandt sted d 17. Maj i Sofia og udmundede i Sofiaerklæringen, der bl.a. lover at styrke forbindelser med og imellem landende på Vestbalkan, en udvidelse af Erasmus+ og støtte til retsreformer på Balkan, til fremme kampen mod korruption og organiseret kriminalitet. http://www.consilium.europa.eu/da/meetings/international-summit/2018/05/17/