Ny balance i det amerikansk-kinesiske forhold under Trump

Published on

DIIS udgav i juli rapporten ”Striking a New Balance: US-China Relations under Trump”.

Vil det amerikansk-kinesiske forhold nu og på længere sigt så hovedsageligt være kendetegnet ved samarbejde eller ved konflikt I lyset af valget af præsident Donald Trump?

Dét er spørgsmålet, der behandles i en ny rapport fra DIIS, der forsøger at identificere fremtidsudsigterne for stormagtsforholdet.

Rapporten konkluderer, at selvom det første møde mellem Donald Trump og Xi Jinping i Florida i april 2017 og den deraf følgende samarbejdsaftale ’Comprehensive Dialogue’ umiddelbart gik bedre, end man kunne have forventet, så overskygges det af en række dybereliggende og mere fundamentale interessekonflikter mellem de to stormagter. Nok gør disse interessekonflikter forholdet mellem staterne skrøbeligt og ustabilt, men den gensidige forståelse for de potentielle konsekvenser ved at fremmedgøre modparten betyder, at militær konflikt ikke er lige om hjørnet.

Rivaler på samme kurs

Ifølge rapporten betragter USA og Kina i stigende grad hinanden som rivaler i højere grad end partnere, på trods af de seneste tilnærmelser. Først er der naturligvis de ideologiske skæl mellem et autoritært kinesisk regime og den selvudråbte amerikanske bastion for liberalt demokrati. Dertil kommer rivalisering om magt og økonomi, sikkerhedsdilemmaer og tilsyneladende uforenelige nationale selvforståelser.

Potentialet for et bilateralt stormagtssamarbejde på klimaområdet med en amerikanske-kinesisk akse som det bærende forbillede er påvirket af valget af Donald Trump. Det betyder, at en fælles kinesisk amerikansk indsats mod at fremme den grønne omstilling globalt set, ikke kan blive en realitet, som det lå i kortene under Obama og COP 21.

Der er ligeledes tale om to magter, hvis præsidenter begge har lovet ny national storhed til deres respektive befolkninger – Trump med sit ”Make America Great Again” og Jinping med pendanten ”the great rejuvenation of the Chinese Nation”.

Det bliver således til stadighed sværere at identificere væsentlige interessesammenfald mellem de to lande. Alt dette på trods, konkluderer rapporten imidlertid også, at det amerikansk-kinesiske forhold på nuværende tidspunkt og i nærmeste fremtid sandsynligvis ikke rummer potentiale for krig. Rapporten ser ingen afgørende beviser for, at de er på kollisionskurs hverken på den Koreanske Halvø eller i det Sydkinesiske Hav – to af de vigtigste arenaer for geopolitisk kappestrid mellem USA og Kina.  

Konflikten set fra København

Med USA og Kina som sine største handelspartnere uden for Europa, anbefales den danske regering at forberede sig selv på, hvordan den bedst muligt kan navigere internationalt mellem Washington og Beijing fremadrettet. Nok er USA dansk alliancepartner gennem årtier og opretholder af den orden som Danmark ønsker, men Kina er efterhånden en vigtig strategisk og økonomisk partner, hvilket kan betyde, at Danmark kan komme til at skulle vælge side i situationer, der kræver diplomatisk balancering.

Hvor verdens to største økonomier uundgåeligt vil konkurrere med hinanden, så det ikke en givet, at en militær konflikt vil opstå.

Læs rapporten her: