National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Published on

Regeringens nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed oplister 25 konkrete initiativer og 6 målrettede strategier til styrkelse af cyber- og informationssikkerheden i Danmark.

Over en årrække investerer Regeringen 1,5 milliarder kr. i at: ”øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgerne, virksomheder og myndigheder og styrke den nationale koordinering og samarbejdet på området.” Det er således regeringens ønske, at det danske samfund, der er et af de mest digitaliserede samfund i verden, fortsat kan drage nytte af teknologiens muligheder og være trygge ved den digitale udvikling.

Af strategien fremgår det, at Regeringen vil etablere et døgnbemandet nationalt ”cybersituationscenter”, hvis opgave bliver at overvåge landets mest vitale it-systemer og digitale netværk, samt at varsle myndigheder og virksomheder om trusler. Samtidig skal der etableres et landsdækkende politicenter, som skal håndtere anmeldelser om it-kriminalitet.

Derudover indføres der skærpede krav til offentlige myndigheder i forbindelse med indgåelse af fremtidige kontrakter, ligeledes styrkes sikkerheden i kommunikationen mellem offentlige myndigheder. Endvidere fremhæver Regeringen seks såkaldte “samfundskritiske sektorer”, der betegnes som værende særligt vigtige for Danmark. Det drejer sig om energi-, transport-, tele-, finans-, sundheds-, og søfartssektoren, som alle skal lave strategier for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Indenfor de pågældende sektorer laves der ligeledes minimumskrav til myndighedernes arbejde med cybersikkerhed. Samtidig skal statens kritiske it-systemer overvåges døgnet rundt.

I strategien lægges der endvidere op til, at uddannelsessystemet skal have et øget fokus på digital dannelse blandt børn og unge fra folkeskolen til universiteterne. I tråd hermed oprettes en informationsportal, hvis formål bliver at informere borgere, virksomheder og myndigheder om aktuelle trusler og med gode råd.

Her kan du læse den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.