Ny krigsudredning

Published on


Hvorfor gik Danmark i krig? Det er det helt centrale spørgsmål i Danmarks nye krigsudredning, der udkom tirsdag formiddag. Hvad var beslutningsgrundlaget, hvordan blev beslutningerne truffet og af hvem? Rapporten er udarbejdet af en vifte af Danmarks mest kompetente foreskere og analytikere under ledelse af Rasmus Mariager og Anders Wivel. Udredningen tegner et bekymrende billede af et dansk militærengagement, der ‘kun i mindre grad bygger på strategiske valg og langsigtede analyser.’

Der fremhæves envidere tre hovedkonklusioner:

I) Danmarks militære engagement afspejler generelt de politiske beslutningstageres vilje til at imødekomme USA’s ønsker om militære bidrag. Der er ikke tale om direkte pres fra USA med
trusler om sanktioner eller løfte om gevinster.

II) Både beslutningen om at bidrage og beslutningen om indholdet i det militære bidrag formes snarere end de besluttes af centrale ministre, embedsmænd og repræsentanter for Forsvaret i dialog med alliancepartnere, væsentligst USA. En serie af mindre beslutninger indsnævrer gradvis handlerummet og øger de politiske omkostninger ved at forfølge alternative muligheder.

III) Regeringen har en minimalistisk informationspraksis over for Det Udenrigspolitiske Nævn. Regeringen rådfører sig typisk med Det Udenrigspolitiske Nævn sent i processen i forbindelse med de beslutninger, som kræver Nævnets inddragelse. Uformelle kontakter mellem regeringen og Folketinget spiller en væsentlig rolle i beslutningsprocessen

Udredningen kan læses i sin fulde længde på: https://krigsudredning.ku.dk/