Forsvarsforliget 2018-23

Published on

Forsvarsforliget er vedtaget for de næste seks år. 

Med aftalen er partierne bag forliget (regeringen, DF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet) enige om at give forsvaret et substantielt økonomisk løft, der indfases gradvist og ender med, at Forsvarets årlige bevilling i 2023 er styrket med 4,8 mia. kr. Forliget gælder for en 6-årig periode.

Forsvaret skal ved udgangen af forligsperioden have flere operative enheder og soldater, end tilfældet er i dag, samt en mindre ledelsestung struktur. Partierne ønsker overordnet at styrke:

  • Danmarks bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar. 
  • Forsvarets evne og kapacitet til internationale operationer og internationale stabiliseringsindsatser. 
  • Forsvarets bidrag til den nationale sikkerhed, fx i forbindelse med et terrorangreb i Danmark.
  • Beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb. 
  • Det statslige redningsberedskab. 
  • Engagementet i Arktis fortsættes og styrkes ligeledes med forliget med en række nye initiativer: en ny civil beredskabsuddannelse i Grønland, værnepligtsafprøvning i Grønland og lokalansættelser ved Arktisk Kommando

Hele aftalen kan læser her: http://www.fmn.dk/temaer/forsvarsforlig/Documents/Forsvarsforlig-2018-2023.pdf 

Som en del af aftalen indgår også oplysning og debat om forsvars- og sikkerhedspolitik. Det Udenrigspolitiske Selskab har fået en bevilling til at bidrage til denne indsats. Det ser vi frem til at udmønte, bl.a. med aktiviteter som omhandler cybersikkerhed, Rusland og det transatlantiske forhold.

Categories: Nyheder