Essaykonkurrence: Danmark, Grønland og Færøernes arktiske strategi 2021-2030

Published on


KONKURRENCE: Giv dit bud på Kongerigets arktiske prioriteter nu og i fremtiden og deltag i en virtuel samtale med udenrigsministeren.

Hvad er de vigtigste prioriteter for Danmark, Grønland og Færøerne i Arktis – både nu og i fremtiden? Er det økonomisk udvikling inden for handel og erhverv?  Beskyttelse af dyre- og planteliv og klimaet? Det kan også være sundhed, kultur eller uddannelse? Og hvad med fred, sikkerhed og den internationale retsorden?

Spørgsmålene er mange, men én ting er sikker: diskussionen er afgørende for, at Danmark, Grønland og Færøernes arktiske strategi for 2021-2030 kan udstikke en langsigtet plan for vores fælles ageren i og fremtidige mål for Arktis; en strategi, der skal afspejle og sikre vores arktiske kerneinteresser.

Kongerigets nuværende strategi for Arktis udløber i slutningen af 2020. Den nye strategi er under udarbejdelse i et tæt samarbejde mellem Danmark, Grønland og Færøerne og forventes lanceret i starten af 2021. Både politikere, erhvervsliv, forskningsverdenen, myndigheder og en række andre interessenter tager del i processen – og nu også studerende.

Udenrigsministeriet – med støtte fra udenrigsdepartementerne i Nuuk og Tórshavn – og Det Udenrigspolitiske Selskab udskriver derfor i samarbejde med Politiken en essaykonkurrence for studerende i Danmark, Grønland og Færøerne om den kommende arktiske strategi. 

Krav til bidrag:

  • Dit essay skal indeholde dit perspektiv på de vigtigste prioriteter, som bør indgå i den kommende strategi for Arktis, ligesom du inviteres til at give konkrete bud på initiativer, der kan arbejdes videre med i strategiens løbeperiode.
  • Du skal være studerende i Danmark, Grønland eller Færøerne.
  • Dit bidrag skal være på max. 15.000 anslag.
  • Essayet skal sendes til julie@udenrigspolitik.dk mærket ”artikelkonkurrencesenest den 9. oktober 2020, kl. 23.59 (dansk tid).

Vurdering
Redaktionskomitéen for tidsskriftet Udenrigs vil nominere ét essay fra hver del af Kongeriget som vinder af essaykonkurrencen, og essays vil blive trykt i Politiken, Atuagagdliutit AG i Grønland samt Sosialurin på Færøerne. Vinderne vil desuden blive bedt om at lave et kort videobidrag, hvor de vigtigste pointer fremhæves.

De tre vindere inviteres også til at deltage i en virtuel samtale med udenrigsminister Jeppe Kofod om de vigtigste pointer i artiklerne og om Kongerigets rolle og fremtidige prioriteter i Arktis.

 

Categories: Nyheder