Interesser og værdier i Danmarks kommende udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi

Published on

Det Udenrigspolitiske Selskab (DUS) og Udenrigsministeriet arrangerer årligt en artikelkonkurrence for studerende på videregående uddannelser i Danmark. Teamet er i år Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation.

Den årlige artikelkonkurrence finder sted i slipstrømmen på arbejdet med en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der lanceres i 2021. Allerede i september 2020 meldte udenrigsminister Jeppe Kofod ud, at dansk udenrigspolitik i højere grad fremover skal fokusere på danske værdier, herunder fremme af demokrati, menneskerettigheder, lighed, ret og pligt og forpligtende fællesskaber.

Men hvordan fremmer Danmark bedst disse værdier? Hvorfor er det vigtigt for et lille land som Danmark at føre en værdibaseret udenrigspolitik? Hvilke dilemmaer er der forbundet med at fremme værdier og samtidig sikre danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser? Hvor har Danmark mest på spil og kan gøre den største forskel? Og hvordan hænger debatten om værdier og interesser sammen med udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer som for eksempel migration og terrorisme, klimakrise, Brexit og Danmarks rolle i Arktis?

Artikelbidrag kan enten anlægge et bredt, strategisk perspektiv, tage udgangspunkt i specifikke udenrigspolitiske udfordringer, trusler og muligheder eller anlægge komparative perspektiver i forhold til tidligere danske eller andre landes strategier.

Alle studerende indskrevet på en videregående uddannelse (inklusiv ph.d.-studerende) kan deltage i artikelkonkurrencen.

Alle bidrag skal være på dansk og maksimum 15.000 anslag (inklusiv mellemrum) og skal kunne læses af den engagerede og udenrigsinteresserede avislæser.

Artiklerne vil blive bedømt af redaktionen for DUS’ tidsskrift Udenrigs, som også bringer vinderartiklen*. De tre bedste artikler præmieres desuden med henholdsvis 10.000, 7.500 og 2.500 kr. Det sker ved en prisoverrækkelse i marts, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod udnævner vinderne.

Artiklerne skal indsendes til DUS på ane@udenrigs.dk mærket ‘sikkerhed’ senest kl. 12:00 den 15. februar 2021.

DUS kvitterer for modtagelse.

*Med evt. mindre tilpasninger til format.

Categories: Nyheder