Artikelkonkurrence: Flygtninge og migranter i dansk udenrigspolitik

Published on


Det Udenrigspolitiske Selskab og Udenrigsministeriets årlige artikelkonkurrence handler i år om flygtninge- og migrationspolitik i et europæisk perspektiv.

 

Den anerkendte bulgarske politolog Ivan Krastev kaldte flygtningekrisen i 2015 ”Europas 9/11”, fordi den fundamentalt forandrede europæernes idé om Europa, om verden og om Europas plads i verden. Schengensamarbejdet og den frie bevægelighed i EU kom under pres, grænsehegn blev genopbygget og politisk polarisering i forhold til migration og flygtninge er blevet den nye normal i Europa.

I dag er der stadig pres på EU’s ydre grænser. Flere tusind flygtninge og irregulære migranter sætter hvert år livet på spil, når de forsøger at krydse farlige migrationsruter over Middelhavet, Den Engelske Kanal eller grænselandet mellem Belarus og Polen. Vi ser dertil en trussel fra autoritære regimer ved EU’s grænser, der truer med at skrue op for antallet af flygtninge og migranter, som led i et politisk pres på EU.

I 2016 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til en gennemgribende reform af EU’s asylsystem, men det lykkedes aldrig EU-landene at nå frem til en aftale. Derfor forsøgte kommissionen igen i 2020 at præsentere et bud på en fælles asyl- og migrationspagt, men foreløbig med samme resultat som med forslaget fra 2016. Spørgsmålet er altså stadig, hvordan nødden skal knækkes.

Send dit bud på en artikel!

Vores årlige artikelkonkurrence går ud på, at studerende (inkl. ph.d.-studerende) på en videregående uddannelse i Danmark sender en artikel om det udvalgte emne til os i Det Udenrigspolitiske Selskab.

Artiklen kan anlægge et bredt analytisk perspektiv på udviklingen af asyl- og migrationspolitikken og dens plads i EU, eller den kan tage udgangspunkt i idéer eller løsningsforslag, der kan bringe EU-landene tættere på at løse udfordringer med flygtninge og migranter i fællesskab.

Artiklen skal være på dansk og være på max. 10.000 anslag (inkl. mellemrum). Den skal kunne læses af den engagerede og udlandsinteresserede avislæser.


Sådan deltager du:
Artiklen skal indsendes til Det Udenrigspolitiske Selskab på udenrigs@udenrigs.dk mærket ”Artikelkonkurrence” senest onsdag den 16. marts kl. 17.00. Selskabet kvitterer for modtagelse.

Artiklerne vil blive bedømt af redaktionen for Det Udenrigspolitiske Selskabs magasin Udenrigs. Vinderartiklerne vil blive præmieret med henholdsvis 10.000, 7.500 og 2.500 kr. Det sker ved en prisoverrækkelse af udenrigsminister Jeppe Kofod. Vinderartiklen vil efterfølgende blive trykt i Udenrigs.

Categories: Nyheder