Artikelkonkurrence: En grøn udenrigspolitik

Published on

Giv dit bud på en grøn udenrigspolitik og vind 10.000 kroner og et møde med udenrigsministeren.

Årets artikelkonkurrence, arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab og Udenrigsministeriet, handler om at skitsere en grøn udenrigspolitik for Danmark. Vi har længe vidst, at den grønne dagsorden nødvendigvis skal samtænkes med Danmarks øvrige udenrigs-, udviklings- og handelspolitiske instrumenter, og de konkrete sikkerhedspolitiske implikationer af den globale opvarmning og miljømæssig degradering, der begynder at vise sig. Overalt på kloden accelereres eksisterende konflikter eller udklækkes nye, som resultat af klimaforandringernes effekt på levevilkår og knaphed på fundamentale ressourcer.

Nye dynamikker, alliancer og muligheder opstår for eksempel i Arktis, Sahel eller Nordsøen, og skaber nye vilkår for Danmarks, Rigsfællesskabets og EU’s udenrigspolitiske interesser. Globalt kan omstillingen til bæredygtig energi have konsekvenser for magtfordelingen. Hvem ejer den grønne energiinfrastruktur og adgangen til rene energikilder? Ikke nødvendigvis de samme aktører, som i dag dominerer kul- og oliemarkedet. Hvordan placerer Danmark sig i de nye magtstrukturer og gennem hvilke multilaterale kanaler og alliancer varetages vores interesser bedst.

Fokus i årets artikelkonkurrence er på samspillet mellem dansk klima- og energipolitik og udenrigspolitik. Der lægges særligt vægt på analyser af, hvordan Danmark kan bruge sin position som grønt foregangsland som en udenrigspolitisk platform til at opnå konkrete resultater. Dette kan udformes gennem besvarelse af, hvordan dette nye paradigme i vores forståelse af den globale klimaudfordring bør påvirke danske prioriteringer og strategier i udenrigspolitikken? Hvordan sikrer vi, at danske løsninger ikke forbliver danske, men vinder indpas i verden omkring os? Og hvordan skal Danmark, som et lille land, påvirke det måske vigtigste emne på den internationale dagsorden?

Krav til bidrag:
Du er studerende (inkl. ph.d.-studerende) indskrevet ved en videregående uddannelse i Kongeriget Danmark. Artiklen skal være på dansk og max. 20.000 anslag (inkl. mellemrum) og skal kunne læses af den engagerede og udenrigs-interesserede avislæser.

Artiklerne skal indsendes til Det Udenrigspolitiske Selskab på julie@udenrigspolitik.dk mærket ‘artikelkonkurrence’ senest kl. 23:59 den 12. januar 2020.

 

Artiklerne vil blive bedømt af redaktionen for Det udenrigspolitiske Selskabs tidsskrift Udenrigs. De tre bedste bidrag vil blive præmieret med henholdsvis 10.000, 7.500 og 2.500 kroner. Det sker ved en prisoverrækkelse i februar 2020 ved udenrigsminister Jeppe Kofod. Vinderartiklen vil efterfølgende blive trykt i Udenrigs.

Categories: NyhederU35