Artikelkonkurrence: Det Internationale Samarbejde under pres

Published on

Årets artikelkonkurrence arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab og Udenrigsministeriet handler om håndteringen af det stigende pres på det regelbaserede internationale samarbejde.

Verden er under hastig forandring. Rusland undergraver den europæiske sikkerhedsarkitektur. USA stiller spørgsmålstegn ved værdien af internationale organisationer og aftaler på områder som klima, sikkerhed, handel og menneskerettigheder. Kina træder mere og mere selvsikkert frem. Storbritannien er på vej ud af EU. Terror, cybertrusler og migration fra syd lurer lige om hjørnet. Magtforhold ændres, og det internationale samarbejde er kommet under pres.

Fokus er mange steder rettet mod nemme løsninger og kortsigtede interesser frem for at stå sammen om at løse svære transnationale udfordringer.

Multilateralt samarbejde, inden for rammerne af et stærkt, regelbaseret, internationalt system, er vigtigt for effektivt at kunne adressere de mange grænseoverskridende udfordringer som klima, flygtningestrømme, irregulær migration, organiseret kriminalitet, cybertrusler, radikalisering og ustabilitet.

Rigsfællesskabet Danmarks velstand og velfærd er vokset frem i ly af multilaterale institutioner opbygget efter 1945 og ikke mindst den amerikanske atomparaply. Fortsat vækst og velstand i hele Rigsfælleskabet kræver, at vi formår at holde hånden under disse institutioner, som lige nu er i nød.

Hvordan skal et land som Danmark agere i en sådan verden i opbrud? På hvilke områder, med hvilke institutioner og med hvilke aktører og partnere kan vi gøre os forhåbning om at skabe bedre sikkerhed, tryghed, velfærd og fremgang? Hvad er de største udfordringer, og hvor kan der opstå nye muligheder? Hvordan får vi det internationale samarbejde tilbage på sporet?

Artikelkonkurrencen henvender sig til unge studerende (inkl. ph.d.-studerende) indskrevet ved en videregående uddannelse i alle dele af Rigsfællesskabet.

Artiklerne skal være på dansk og max. 20.000 anslag (inkl. mellemrum) og skal kunne læses af den engagerede og udenrigsinteresserede avislæser. Artiklerne vil blive bedømt af redaktionen for Det udenrigspolitiske Selskabs magasin Udenrigs. Vinderartiklerne vil blive præmieret med henholdsvis 10.000, 7.500 og 2.500 kr. Det sker ved en prisoverrækkelse i februar 2019 af udenrigsministeren. Vinderartiklen vil efterfølgende blive trykt i Selskabets magasin Udenrigs. Artiklerne skal indsendes til Det Udenrigspolitiske Selskab iben@udenrigspolitik.dk mærket ‘Artikelkonkurrence 19’ senest kl. 12:00 den 18. januar 2019. Selskabet kvitterer for modtagelse.

Categories: Nyheder