Artikelkonkurrence: Danmarks sikkerhedspolitiske situation

Published on

Den årlige artikelkonkurrence arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab og Udenrigsministeriet handler i år om Kongeriget Danmarks sikkerhedspolitiske situation i dag og i morgen.

Regeringen præsenterede i juni 2017 sin udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi (USS). Strategien har til formål at identificere de største udfordringer og muligheder, som Danmark står overfor netop nu og det kommende år.

I strategien udpeges fem strategiske fokusområder for udenrigs- og sikkerhedspolitikken:

  • Migration, ustabilitet og terrorisme
  • Sikkerhed i nærområderne
  • Brexit og EU’s fremtid
  • Globalisering
  • Arktis

Regeringen forhandler netop nu med Folketingets partier om et forsvarsforlig, der skal gælde for 2018-2023, og som bl.a. skal kunne imødekomme disse udfordringer.

Konkurrencen
Artiklerne i dette års konkurrence skal handle om Kongeriget Danmarks sikkerhed og om de krav, der stilles til en dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag og i årene fremover. Dermed lægges der op til ikke blot at tage udgangspunkt i USS’en fra i år – men også kigge fremad og inddrage udfordringer, der kan forventes at blive inddraget i processen med den næste USS for 2019-2020.

Artiklen kan anlægge et bredt perspektiv, men kan også tage udgangspunkt i specifikke fokusområder i forhold til trusler og muligheder og evt. udmøntning. Der kan også anlægges et komparativt perspektiv i forhold til tidligere tiders strategier eller andre landes strategier samt EU’s globale strategi.

Artikelkonkurrencen henvender sig til studerende (inkl. ph.d.-studerende) indskrevet ved en videregående uddannelse eller højere læreanstalt.

Artiklerne skal være på dansk og max. 20.000 anslag (inkl. mellemrum) og skal kunne læses af den engagerede og udenrigsinteresserede avislæser. Artiklerne vil blive bedømt af redaktionen for Det Udenrigspolitiske Selskabs magasin Udenrigs. Vinderartiklerne vil blive præmieret med henholdsvis 10.000, 7.500 og 2.500 kroner. Det sker ved en prisoverrækkelse den 29. januar 2018 af udenrigsminister Anders Samuelsen. Vinderartiklen vil efterfølgende blive trykt i Udenrigs.

Artiklerne skal indsendes til Det Udenrigspolitiske Selskab på brita@udenrigspolitik.dk mærket ‘sikkerhed’ senest kl. 12.00 den 19. januar 2018. Selskabet kvitterer for modtagelse.

Categories: Nyheder