I udenrigspolitisk selskab: Global bæredygtighed efter COP 21

Published on

Det er meget få, der i dag påstår, at klimaforandringer ikke er menneskeskabte.
Det er især udledningen af CO2-equivalente gasarter, der påvirker vores klima i retning af global opvarmning – og det i sådan en grad, at nogle egne i perioder bliver ramt af varmegrader så høje, at det er menneskeligt umuligt at opholde sig uden for, andre steder rammes af voldsomme oversvømmelser og orkaner.
Derfor var det glædeligt, da 195 nationer kunne vedtage en bindende aftale for, hvordan man ville reducere verdens CO2 udledninger på det globale klimamøde COP 21 i Paris og dermed forpligte hinanden på at begrænse den gennemsnitlige globale opvarmning med under 2 pct. frem til 2100.
Charlotte Flindt Pedersen ser nærmere på resultaterne af COP21 og på, hvad aftalen vil betyde for verdens klima, når hun har besøg i studiet af professor og forsker i havbiologi Katherine Richardson.