Published on

Bruger vi menneskerettighederne rigtigt?

Institut for Menneskerettigheder Wilders Pl. 8K, København, Danmark

Der bliver i stigende grad sat spørgsmålstegn ved menneskerettighedernes legitimitet. Det er 70 år siden FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder blev vedtaget. 70 år siden, at alle FN’s medlemslande blev enige om, at hvert eneste individuelle menneske skal beskyttes mod overgreb fra staten. Globalt er der, ikke desto mindre, et stigende antal eksempler på, at menneskerettighederne er kommet under pres.