Samtykkeerklæring – Medlemmer

TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Jeg bekræfter ved mit samtykke, at jeg giver samtykke til, at Det Udenrigspolitiske Selskab samt de databehandlere, der er nævnt nedenfor, indsamler og behandler personoplysninger om mig, når jeg indmelder mig i Selskabet.

OPLYSNINGER

For at kunne administrere dit medlemskab og leve op til vores retlige forpligtelser under bogføringsloven, registrerer og behandler vi følgende oplysninger om dig.

Ved indmeldelse i Selskabet indhentes oplysninger om navn, adresse, mailadresse og fødselsdato eller fødselsår. Når vi skal foretage faktureringen til en virksomhed indhentes desuden oplysninger om den pågældende virksomheds EAN-nummer. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne administrere medlemskabet, udsende invitationer til vores arrangementer per mail, udsende tidsskriftet Udenrigs per post og gennemføre kontingentopkrævninger. Information om fødselsdato eller -år er nødvendigt for at kunne administrere vores tilbud om medlemskab af DUS U35. I forbindelse med medlemskab registrerer vi desuden ind- og udmeldelsesdato, medlemsstatus, eventuelle tillidsposter i Selskabet, kontingenttype og betalingshistorik. Ved tilmelding til Selskabets arrangementer, indhentes oplysninger om navn, mailadresse, tilknytning til Selskabet samt navn på evt. gæst. Ved deltagelse i Selskabets arrangementer tages der til tider billeder og videoer til brug på vores hjemmeside og de sociale medier. Ved deltagelse i Selskabets studieture kan vi desuden bede om pasoplysninger, såfremt rejsemålet kræver det. Pasoplysningerne slettes straks efter rejsens afslutning.

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, så snart de ikke længere har nogen relevans. Når vi anonymiserer dine oplysninger gør vi det af statistiske årsager, herunder for at kunne redegøre for relevansen og opretholdelsen af vores tilbud. Dog er vi forpligtet til at opbevare oplysninger om din salgshistorik i minimum året ud plus fem år i henhold til bogføringsloven.

Ved deltagelse i Selskabets arrangementer kan der i sjældne tilfælde være behov for at dele dine oplysninger med vores samarbejdspartnere af sikkerhedsmæssige årsager. Dette gør sig f. eks. gældende ved vores årlige arrangement med Udenrigsministeren. Du kan se vores samarbejdspartnere for hvert enkelt arrangement i vores begivenhedskalender på hjemmesiden.

Det Udenrigspolitiske Selskab har indgået databeskyttelsesaftaler med de relevante underleverandører. Aftalerne sikrer, at vores underleverandører behandler din data i

overensstemmelse med gældende lovgivning og Det Udenrigspolitiske Selskabs privatlivspolitik.

Du er altid velkommen til at kontakte Sekretariatet, hvis du har spørgsmål eller ønsker indsigt i vores behandling af dine personoplysninger. Du er naturligvis også altid velkomment til at kontakte os, såfremt du ønsker at få rettet eller slettet dine personoplysninger i vores systemer. Du kan henvende dig på telefon, mail, eller ved at møde op på vores adresse.

Telefon: 33 14 88 86
Mail: udenrigs@udenrigspolitik.dk

Det Udenrigspolitiske Selskab

Amaliegade 40A
1256 København K

DINE RETTIGHEDER

Når Det Udenrigspolitiske Selskab indhenter oplysninger om dig, har du ret til at:

  • modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger.
  • få indsigt i dine personoplysninger.
  • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet.
  • få dine personoplysninger slettet.
  • gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring.
  • flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).                                            
  • tilbagekalde dit samtykke.

Alle ovenstående rettigheder håndteres ved at rette henvendelse til Sekretariatet.

FLERE INFORMATIONER

Du kan læse mere om Det Udenrigspolitiske Selskabs databehandling, videregivelse, sikkerhed mv. i vores privatlivspolitik i bunden af vores hjemmeside: www.udenrigspolitik.dk