DUS U35 Mentorordning 2020

Published on

Mentorordningens formål

Mentorordningen skaber en unik mulighed for, at medlemmer af U35 kan få en sparringspartner i de mere erfarne medlemmer af Det Udenrigspolitiske Selskab. Omdrejningspunktet for samtalerne er altid mentees videre karriereudvikling, udfordringer og ønsker. Mentors rolle er at lytte og forstå mentees situation og på den baggrund bringe egne erfaringer og indsigter i spil. Formålet er at skabe videns- og erfaringsudveksling på tværs af generationer.

Mentor og mentee

Som mentor skal man have overskud til at engagere sig i en mentee og til at støtte denne i en faglig og personlig udvikling. Da fokus er på karriereudvikling, er det centralt af mentor arbejder eller har arbejdet med udenrigspolitik eller internationale forhold. Mentee er et medlem af Selskabets Ungdomsafdeling, DUS U35, som ønsker at gøre karriere inden for et beslægtet felt. Mentor og mentee vil blive sammensat således, at mentees interesser har tættest mulig relation til mentors karriere og erfaring.

Forløb

Et mentorforløb strækker sig over et semester fra februar 2020 indtil slutningen af maj 2020. Forløbet består, som udgangspunkt, af tre møder mellem mentor og mentee. Ansvaret for at tage initiativ og fastlægge møderne ligger hos mentee.

Selskabet afholder et introduktionsmøde d. 19. februar, samt et opsamlingsmøde i udgangen af forløbet.

 

Dato                                                                Beskrivelse

19. Februar 2020 Fælles introduktionsmøde
Marts 2020 Første møde, mentor/mentee
April 2020 Andet møde, mentor/mentee
Maj 2020 Besøg i FN-Byen
ultimo maj 2020 Fælles afrunding og opsamling

Nærmere detaljer (tid, sted og oplægsholder) for arrangementerne følger. 

 

Tilmelding 

Er du interesseret i at få en mentor? Så send os din ansøgning hurtigst muligt og senest torsdag d. 13. februar 2020 kl 12.00. Ansøgningen sendes til christian@udenrigspolitik.dk indeholdende:

  1. Information om dig selv (studieretning, erhvervserfaring, frivillig erfaring, generelle interesser)
  2. Dine specifikke interesseområder og karriereønsker
  3. Din motivation for at deltage i mentorordningen (hvad ønsker du helt konkret at få ud af forløbet?)