Published on

Europas Fremtid – Hvor skal EU hen?

Auditorium 35.01.44, CSS, University of Copenhagen Gammeltoftsgade 13, København K

Europas befinder sig i et vadested. Spillet om Brexit er i gået i overtid, Italien og Frankrig ligger i åben strid på ord, og mange forventer det kommende Europa-Parlamentsvalg den 26. maj bliver en afgørende strømpil for Unionens fremtid de næste mange år. Nationalistiske kræfter står til fremgang og det politiske landskab er i opbrud.

Live webinar: CPH Conference on Western-Russian Relations

Online på Zoom

Together with International Debate and other collaborating partners we invite anyone who wishes to understand the conflict between the West and Russia to attend this conference. The conference aims at exposing fundamental disagreements and promoting mutual understanding between the West and Russia by inviting a wide spectrum of speakers and participants from both Read more…