Connie Hedegaard: En aften om klimadiplomati

Dokk1, Lille Sal Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C

Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra 2022 fokuserer på fem nøgletemaer, hvoraf klimadiplomati er det ene.  Klimapolitik har i stigende grad fået betydning for, hvordan lande bedriver udenrigspolitik. På tværs af klassiske udenrigspolitiske områder som handels-, udviklings- og sikkerhedspolitik indtager klimaforandringerne således pladsen som en af de vigtigste udfordringer, der Read more…