Bestyrelse og Råd

Ulrik Federspiel har været formand for Det Udenringspolitiske Selskabs bestyrelse siden november 2019.

Ulrik Federspiel har en lang karriere i Udenrigsministeriet bag sig. Han har to gange været direktør for Udenrigsministeriet (nu kaldet departementschef), og i første halvdel af 00’erne var han ambassadør i Washington. Desuden var han i midten af 1990’erne departementschef i Statsministeriet og statsrådssekretær.

Han er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og har en mastergrad i international politik fra University of Pennsylvania. Han har udgivet en bog om Folketingsdebatten om Danmarks optagelse i EF.

I 2009 blev han ansat som direktør i Haldor Topsøe A/S. Siden 2017 har han været Senior Advisor for firmaet. Ulrik Federspiel er desuden Associate Dean ved Aarhus Universitets fakultet for Business and Social Sciences. Foruden formandsskabet for Dansk Udenrigspolitisk Selskab er han formand for NGO’en Cross Cultures Project Association.

Ulrik Federspiel er tildelt Storkorset af Dannebrog og Storkorset fra elleve andre lande.
I 2005 blev han tildelt den Amerikanske Kongres’ Human Rights Award og i 2018 blev han udnævnt til Æresalumne ved Aarhus Universitet.

Derudover udgør følgende kapaciteter vores bestyrelse:

Jesper Berg
Direktør for Finanstilsynet
Suzanne B. Danneskiold Lassen
Journalist og fotograf
Michael Jarlner
Udlandsredaktør, Politiken, tidl. udenrigs- og chefredaktør i Dagbladet Information
Anna Libak
Journalist, udlandsredaktør, Weekendvisen
Torben Möger Pedersen
Cand. polit. og adm. direktør i PensionDanmark
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protektor

H.K.H. Kronprins Frederik
Photo: Steen Evald

Selskabets protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Kronprinsen er født den 26. maj 1968, og er regent, når Dronning Margrethe er ude af landet.

Kronprinsen gik på Krebs’ Skole 1974-81 og blev student fra Øregaard Gymnasium i 1986. Han blev cand. scient. pol fra Aarhus Universitet i 1995 og læste undervejs statskundskab ved Harvard University i USA.

Kronprinsen gjorde tjeneste på den danske FN-mission i New York i 1994 og var 1998-99 udstationeret som 1. ambassadesekretær ved den danske ambassade i Paris.

Kronprins Frederik er primært uddannet indenfor forsvaret. Han har deltaget i forsvarets hårde fysiske træning, der siden er blevet vedligeholdt med krævende sportsdiscipliner som maratonløb og kapsejlads. Kronprinsen blev i 2015 udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

I 1986 deltog Kronprinsen i en ekspedition til Mongoliet. I 2000 var han blandt deltagerne på en fire måneder og 2.795 km lang slæde-ekspedition nord om Grønland.

Kronprinsens modersmål er dansk. Herudover taler han engelsk, fransk og tysk.

Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab (repræsentantskab)

Ulrik Federspiel (bestyrelsens formand)
Tidl. ambassadør i USA og Senior Advisor ved Haldor Topsøe
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Arkitekt, Ph.d.
Christian Friis Bach
Freelance journalist og forfatter, tidl. generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og tidl. minister
Jesper Berg
Direktør for Finanstilsynet
Ingelise Bogason
Cand.mag. i samfundsfag og historie
Henrik Breitenbauch
Ph.d. og centerleder for Center for Militære Studier
Camilla Brückner
Direktør for FN-kontoret i Bruxelles
Uffe Ellemann-Jensen
Tidl. udenrigsminister
Connie Hedegaard
Formand for CONCITO, tidl. klimakommissær og minister
Michael Jarlner
International kommentator, techredaktør og lederskribent på Politiken, tidl. udenrigs- og chefredaktør på Dagbladet Information
Christina Markus Lassen
Politisk direktør, Udenrigsministeriet
Suzanne B. Danneskiold Lassen
Journalist og fotograf
Marjun Hanusardóttir
Tidl. lagmandsdirektør/departementschef, Tórshavn
Anna Libak
Journalist, udlandsredaktør, Weekendavisen
Mogens Lykketoft
Tidl. minister og formand for Folketinget, formand for FN’s generalforsamling 2015-2016
Siegfried Matlok
Journalist og fhv. redaktør ved Der Schleswiger
Kasper Høeg-Jensen
Afdelingschef, Sikkerhedspolitik og Operationer, Forsvarsministeriet
Klaus Carsten Pedersen
Cand.polit., tidl. direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab
Torben Möger Pedersen
Cand.polit. og adm. direktør i PensionDanmark
Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Nils Christian Wang
Kontreadmiral og tidl. chef for Forsvarsakademiet, Managing Director ved Naval Team Danmark
Marianne Dahl
Managing Director og Partner hos Boston Consulting Group (BCG)
Minik Rosing
Professor ved Geologisk Institut, Københavns Universitet