Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab

Bestyrelsen

Ulrik Federspiel har været formand for Det Udenringspolitiske Selskabs bestyrelse siden november 2019.

Ulrik Federspiel har en lang karriere i Udenrigsministeriet bag sig. Han har to gange været direktør for Udenrigsministeriet (nu kaldet departementschef), og i første halvdel af 00’erne var han ambassadør i Washington. Desuden var han i midten af 1990’erne departementschef i Statsministeriet og statsrådssekretær.

Han er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og har en mastergrad i international politik fra University of Pennsylvania. Han har udgivet en bog om Folketingsdebatten om Danmarks optagelse i EF.

I 2009 blev han ansat som direktør i Haldor Topsøe A/S. Siden 2017 har han været Senior Advisor for firmaet. Ulrik Federspiel er desuden Associate Dean ved Aarhus Universitets fakultet for Business and Social Sciences. Foruden formandsskabet for Dansk Udenrigspolitisk Selskab er han formand for NGO’en Cross Cultures Project Association.

Ulrik Federspiel er tildelt Storkorset af Dannebrog og Storkorset fra elleve andre lande.
I 2005 blev han tildelt den Amerikanske Kongres’ Human Rights Award og i 2018 blev han udnævnt til Æresalumne ved Aarhus Universitet.

Derudover udgør følgende kapaciteter vores bestyrelse:

Jesper Berg
Direktør for Finanstilsynet
Suzanne B. Danneskiold Lassen
Journalist og fotograf
Michael Jarlner
Udlandsredaktør, Politiken, tidl. udenrigs- og chefredaktør i Dagbladet Information
Lukas A. Lausen
Formand for Det Udenrigspolitiske Selskab U35, Public Affairs Manager ved Danfoss
Anna Libak
Journalist, udlandsredaktør, Weekendvisen
Torben Möger Pedersen
Cand. polit. og adm. direktør i PensionDanmark
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab (repræsentantskab)

Ulrik Federspiel (bestyrelsens formand)
Tidl. ambassadør i USA og Senior Advisor ved Haldor Topsøe
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Arkitekt, Ph.d.
Christian Friis Bach
Freelance journalist og forfatter, tidl. generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og tidl. minister
Jesper Berg
Direktør for Finanstilsynet
Ingelise Bogason
Cand.mag. i samfundsfag og historie
Henrik Breitenbauch
Ph.d. og centerleder for Center for Militære Studier
Camilla Brückner
Direktør for UNDP Nordic
Uffe Ellemann-Jensen
Tidl. udenrigsminister
Connie Hedegaard
Formand for CONCITO, tidl. klimakommissær og minister
Michael Jarlner
Udlandsredaktør, Politiken, tidl. udenrigs- og chefredaktør i Dagbladet Information
Christina Markus Lassen
Politisk direktør, Udenrigsministeriet
Suzanne B. Danneskiold Lassen
Journalist og fotograf
Lukas A. Lausen
Formand for Det Udenrigspolitiske Selskab U35, Public Affairs Manager ved Danfoss
Anna Libak
Journalist, tidl. udlandsredaktør, Berlingske
Mogens Lykketoft
Tidl. minister og formand for Folketinget, formand for FN’s generalforsamling 2015-2016
Siegfried Matlok
Journalist og fhv. redaktør ved Der Schleswiger
Kasper Høeg-Jensen
Afdelingschef, Sikkerhedspolitik og Operationer, Forsvarsministeriet
Klaus Carsten Pedersen
Cand.polit., tidl. direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab
Torben Möger Pedersen
Cand.polit. og adm. direktør i PensionDanmark
Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Nils Christian Wang
Kontreadmiral og tidl. chef for Forsvarsakademiet, Managing Director ved Naval Team Danmark
Marianne Dahl
Direktør, Microsoft Danmark
Minik Rosing
Professor ved Geologisk Institut, Københavns Universitet