Published on

Krigsudredningen: Hvad har vi lært?

Forsvarsakademiet Bygning 118 Ryvangs Allé 1, København Ø

Rapporten tegner et bekymrende billede af dansk krigsdeltagelse, der først og fremmest bliver til, som et resultat af en række mindre beslutninger, der gradvis indsnævrer det politiske handlerum. Således tyder meget på, at vores militære engagement ikke så meget er udkommet af politiske strategier, som det er resultatet af hensyn til vores alliancepartnere og de politiske omkostninger, der er forbundet ved alternative politiske muligheder.