Afrapportering: Studierejsen til Georgien

Grundtvigsalen, Vartov Farvergade 27, København

Vi var i september på studierejse til Georgien. Her fik en lille ‘delegation’ af vores medlemmer en indføring i de udenrigspolitiske udfordringer for Georgien. Der blev fokuseret på, hvordan Georgien håndterer sin relation til sine nabolande, EU og Rusland, herunder også hvordan civilsamfundet forholder sig til disse. Formålet med studieturen Read more…