100-året for genforeningen

Published on

15. juni 1920 blev Nordslesvig til Sønderjylland. I anledning af 100-årsmarkeringen af Genforeningen har vi kigget i vores gemmer og fundet denne artikel af Siegfried Matlok i Udenrigs om den banebrydende mindretalspolitik i det dansk-tyske grænseland: 

Fra konflikt og tvivl til dansk-tysk harmoni